Congratulations to Xuejing Wang for receiving doctoral fellowship

Xuejing Wang received distinguished doctoral fellowship. Congratulations Xuejing!